เซรามิกชนิดต่างๆ


เต๋า และเซรามิคใช้ในงานฮีตเตอร์


เต๋า ต่อสายชุดฮีตเตอร์ (เซรามิค เกรดA)


ได้มาตรฐาน

Comments are closed.